Ολόκληρο το ψήφισμα διαμαρτυρίας των Ενστόλων

Διαβάστε το ψήφισμα των Ομοσπονδιών των Ενστόλων, που παρέδωσαν κατά την πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρίας του στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή της 84η Διεθνή Έκθεση: