Όταν το επόμενο Μάτι θα είναι σε επαρχιακή περιοχή τα ξαναλέμε - κείμενο αναγνώστη


Διαβάστε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Τελικά Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Μαζεύτηκαν αυτοκίνητα από την επαρχία στο ΜΕΤΠΕ και σε κάθε φωτιά παίρνουν επιπλέον κόσμο και
αυτοκίνητα για την Αθήνα και έχουν και όλα τα εναέρια εκεί. Όταν το επόμενο Μάτι θα είναι σε επαρχιακή περιοχή τα ξαναλέμε..