Ένωσης Δυτικής Αττικής: Επαγγελματισμός και αφοσίωση στο καθήκον


Ανακοίνωση τής Ένωσης Δυτικής Αττικής: Τα προβλήματα στην Δυτική Αττική είναι πολλά και σε γνώση πολλών, όπως επίσης πολλές είναι και οι υποσχέσεις που διαχρονικά έχουν δοθεί για την
αντιμετώπιση αυτών των  δύσκολων και σοβαρών προβλημάτων που λόγω όμως της αδιαφορίας που έχουν δείξει χρόνια τώρα αυτοί που είχαν την ευθύνη, συνεχίζουν να υφίστανται.   
                     
     Εκτός όμως από τα προβλήματα της αστυνόμευσης υπάρχουν και σοβαρά θέματα τόσο στην υποδομή όσο και στον εξοπλισμό των υπηρεσιών εξαιτίας πάλι της αδιαφορίας ορισμένων, που κάποιες φορές ενδεχομένως να είναι και ποινικά κολάσιμη.                      
     Οφείλουμε όμως να αναδείξουμε τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση στο καθήκον συναδέλφων όπως του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Σπηλιόπουλου Ιωάννη της Διεύθυνσης Πληροφορικής στον οποίο αναφέραμε πρόβλημα αστυνομικού τμήματος της Δυτικής Αττικής και με τις ενέργειες του λύθηκε άμεσα και έτσι αποκαταστάθηκε η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.                                                                                                                   
Πρέπει όλα να λέγονται και θα λέγονται