Προβλήματα στις προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών

Ο Βουλευτής Αργολίδος του Κινήματος Αλλαγής κ. Ανδρέας Πουλάς κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την οποία το Σωματείο Πυροσβεστών Αργολίδος και
Αρκαδίας με επιστολή του ζητεί να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης εποχικών πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων – επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, με βάση σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. ΦΕΚ 2859 τεύχος Β’ στις 5-7-2019 και καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του θέματος.