Την άμεση ενίσχυση ζητούν οι Αστυνομικοί της Καρδίτσας

Παραθέτουμε ανακοίνωση των Αστυνομικών Καρδίτσας: Ανέκαθεν, η δημιουργία νέων υπηρεσιών, συνεπάγεται την αυτονόητη εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας αυτών, με
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και με την απαραίτητη στελέχωσή τους από αντίστοιχο έμψυχο δυναμικό.

Τα τελευταία χρόνια στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας, παρατηρήθηκε,  όχι με ευθύνη σας, το παράδοξο φαινόμενο δημιουργίας νέων υπηρεσιών, δίχως την αναγκαία στελέχωσή τους με εξωτερικές μετακινήσεις Αστυνομικού προσωπικού, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν άρτια αυτές, χωρίς να υποστελεχώνουν και σταδιακά να απογυμνώνουν τις ήδη υπάρχουσες.

Η ίδρυση του  Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα, τον Ιούνιο του 2017,  η έναρξη λειτουργίας δεύτερης (2ης) Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (Κ.Α.Μ.) τον Ιανουάριο του 2018 και ο θεσμός του Τοπικού Αστυνόμου, στελεχώθηκαν εξ ολοκλήρου από υπηρετούντες συναδέλφους, εντός της Διεύθυνσης. Τελευταία υπηρεσία που ιδρύθηκε και λειτουργεί, είναι το νέο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας, όπου με την υπ αριθμ. 1647/18/2294721 από 10-11-2018, διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα: «Ενίσχυση Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Α΄, Β΄, Γ΄ Αντιρρίου – Ιωαννίνων και Καρδίτσας» θα έπρεπε να καλυφτεί το 50% των οργανικών της θέσεων, από εξωτερικές μετακινήσεις, δίχως να καταστεί δυνατή η πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με την απόφαση του Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων την  18-11-2018, διότι: «Η τελευταία Υπηρεσία, μη έχοντας Πίνακα Μεταθέσεων έτους 2018, εξαιτίας της μη προκήρυξης θέσεων, δεν μπόρεσε να καλύψει - με την εν λόγω διαδικασία - τις κενές οργανικές θέσεις της.»

Κύριε Αρχηγέ, με την ίδρυση των νέων αυτών υπηρεσιών, τα τελευταία δύο (2) χρόνια, με την πλήρη στελέχωση των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. της πόλης, τις αποσπάσεις στα νησιά και τον Έβρο, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και τις συνεχόμενες καθημερινές μετακινήσεις των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. στην Δ. Α. Μαγνησίας, τους τελευταίους μήνες, έχουν οδηγηθεί σε υπηρεσιακή δυσχέρεια, όλες σχεδόν οι υπηρεσίες της  Δ. Α. Καρδίτσας.

Η ενίσχυση της Δ. Α. Καρδίτσας την χρονιά που διανύουμε, ήταν άκρως επιβεβλημένη και απαραίτητη. Το Αρχηγείο αντιλαμβανόμενο το δίκαιο του αιτήματός μας, διέταξε τακτικές μεταθέσεις, μετά από αδράνεια δύο (2) ετών μηδενικών μετακινήσεων, κάνοντας το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που είχε δημιουργήσει η συνεχόμενη ίδρυση  νέων υπηρεσιών, σε βάρος των υπολοίπων.

Προσδοκώντας τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής, αναμένουμε την  κάλυψη  των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων της Δ. Α. Καρδίτσας, στις συμπληρωματικές έκτακτες μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου, δίνοντάς μας την απαραίτητη ώθηση και δύναμη, για την μέγιστη εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, στους πολίτες της πόλης μας!