Τι σκοπό έχει να πράξει το Υπουργείο με την προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων; - κείμενο αστυνομικού

Διαβάστε κείμενο αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Θα ήθελα να αναδείξετε το Θέμα της Προαγωγής των Ανθυπαστυνομων στο Βαθμό του Υπαστυνόμου Β, που βρίσκεται η περίφημη
πρόταση της ΠΟΑΣΥ με το Υπουργείο για προαγωγή στα 9 χρόνια στο βαθμό;  Γιατί το θέμα ξεχαστηκε;   
Τι σκοπό έχει να πράξει το Υπουργείο;