Επίσκεψη ΠΕΑΛΣ στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης


Την 06.09.2019 στο πλαίσιο παρουσίας της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ΠΕΑΛΣ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Την ΠΕΑΛΣ εκπροσώπησαν ο
Πλοίαρχος ΛΣ Κυριακουλοπουλος Δήμ., ο Αντιπλοίαρχος ΛΣ Μακρής Γιώργος και ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ Κόκκινος Μ., οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Υποναύαρχο ΛΣ Περδικουρη Γ. , τον Διοικητή 2ης ΠΕΔΙΛΣ Αρχ/ρχο ΛΣ Πασσαδη Ν. και τον Κεντρικό Λιμεναρχη Θεσσαλονίκης Κλιακα Ν. με τους οποίους υπήρξε συζήτηση σχετικά με ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες στη Β.Ε και για την εξεύρεση βέλτιστης λύσης όπου παρουσιάζονται προβλήματα .