Άρθρο του προέδρου των Αξιωματικών ΛΣ για τη ναυτική εκπαίδευση

Δημοσιεύουμε άρθρο του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος: Με αφορμή την έναρξη της περιόδου των επαναληπτικών εξετάσεων στις ΑΕΝ ,την επικείμενη έναρξη του χειμερινού εκπαιδευτικού εξαμήνου και την εισαγωγή των νέων σπουδαστών στις ΑΕΝ παρεμβαίνω προκειμένου συνδράμω στη επίτευξη του στόχου της νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ ο οποίος αποτελεί και στόχο της ΠΕΑΛΣ   δηλαδή μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική που λαμβάνει υπόψη της την βελτίωση των όρων απασχολησιμότητα των Ελλήνων ναυτικών καθώς και την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την παραγωγή στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας αγοράς εργασίας που επηρεάζεται καθοριστικά και διαρκώς από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 

Το Ελληνικό νηολόγιο αριθμεί τα 720 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 40 εκατ. Τόνων gross, δηλαδή το 15% επι του συνόλου του στόλου των πλοίων που ελέγχουν οι Έλληνες και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο όγδοος στον κόσμο ενώ αυτή την περίοδο ναυπηγούνται  223 πλοία συνολικής χωρητικότητας 25 εκατομμυρίων τόνων dw, καλύπτοντας το 13% επι του συνόλου των πλοίων που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Οι δε ναυτολογημένοι  Έλληνες ναυτικοί σε εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική και ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ανέρχονται σύμφωνα με τα στοιχειά που τον Μάρτιο του 2018 δημοσίευσε η ΕΛΣΑΤ σε 15968 εκ των οποίων το ανώτερο Προσωπικό ανέρχεται σε  4910 στελέχη Ε.Ν.

Σύμφωνα με την απόφαση για την εισαγωγή (2019-2020) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ (2019-2020) ο αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που καθορίστηκε οτι θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται σε 670 Πλοιάρχους και 487 Μηχανικούς   οι οποίοι θα φοιτήσουν σε 11 ΑΕΝ δωρεάν και με δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές σε όλες  εκτός των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, Καλύμνουκαι Μακεδονίας, ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται στις Α.Ε.Ν./Κρήτης,Ηπείρου, Κύμης και Οινουσσών.
 

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν.συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2014-2020) μέσω των Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" & "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", και στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι δράσεις "Υποστήριξη συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ν.σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία" και "Πρακτική άσκηση σπουδαστών Α.Ε.Ν.επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α' θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους", αντίστοιχα.

Μελετώντας τα παραπάνω στοιχειά και συγκρίνοντάς τα με προηγούμενα στοιχειά εύκολα διαπιστώνεται αφενός οτι το εθνικό νηολόγιο φθίνει συνεχώς, ενώ την ίδια ώρα ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αναπτύσσεται - εξίσου - συνεχώς πράγμα που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας  κινητοποιήσει σε  πρωτοβουλίες ωστε να ανακοπεί άμεσα και να αναστραφεί η πτωτική πορεία του εθνικού νηολογίου πριν η κατάσταση αυτή εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη, με δραματικές συνέπειες τόσο στην εθνική μας οικονομία όσο και την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών κι αφετέρου διαπιστώνεται ναι μεν  αύξηση του αριθμού των νέων σπουδαστών των ΑΕΝ οι οποίοι όμως καλούνται να φοιτήσουν στις ΑΕΝ και μετά την αποφοίτησή τους να στελεχώσουν τα πλοία του Ε.Ν μέσω ενός αναχρονιστικού  κανονιστικού- νομοθετικού-εκπαιδευτικού-οργανωτικού   πλαισίου .  Οφείλουμε λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε  το πλαίσιο της ναυτικής εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τη δυσαναλογία μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε αριθμό στελεχών αλλα και των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται  οπως και των  όρων απασχολησιμότητας των Ελλήνων ναυτικών.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές πράξεις για  τη βιωσιμότητα, στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του πυλώνα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ Ναυτικής Εκπαίδευσης παράλληλα, με την εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάδειξη και του πυλώνα της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Ναυτικής Εκπαίδευσης, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση και το όφελος του Έλληνα ναυτικού και της ελληνικής ναυτιλίας. :

Γενικότερα: 


Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο - πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της στο σύνολό της.
Στην άμεση ενίσχυση με στρατιωτικό και πολιτικό διοικητικό προσωπικό και και την διασφάλιση σταθερού και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού με μόνιμους καθηγητές .
Στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτικής μας εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων.
Στην στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολών, την διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών 
Ειδικότερα:
Στην βελτίωση των διαδικασιών προσλήψεων ωρομισθίων καθηγητών ωστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της έναρξης του εκπαιδευτικού εξαμήνου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προσλήψεων
Πρόγραμμα σπουδών, που πρέπει να είναι συμβατό με τις σημερινές προκλήσεις της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης με ανανέωση διδακτικού υλικού ,άμεση διανομή των βιβλίων με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς με ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ναυτιλίας ,εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους καθηγητές με πιο εξειδικευμένη γνώση στα ναυτιλιακά .
 Πρόγραμμα εσωτερικής φοίτησης και Πειθαρχικοί κανόνες που να συμβαδίζουν με το επάγγελμα του Αξιωματικού Ε.Ν
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των ΑΕΝ.
Αξιολόγηση και η εκπαίδευση των διδασκόντων
Επαναφορά σίτισης για εξωτερικούς και εσωτερικούς σπουδαστές  .
Αναδιάρθρωση κτηριακών εγκαταστάσεων με τήρηση κανόνων υγιεινής και αξιοπρεπή διαβίωση .
Χρηματοδότηση για υλικοτεχνικό διοικητικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό .Ναυτιλιακά όργανα και σύγχρονος εξοπλισμός για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών.
Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων.
Αναβάθμιση των  ΑΕΝ με παράλληλη αναβάθμιση -ισοτιμία των πτυχίων-διπλωμάτων όλων των αποφοίτων ΑΔΣΕΝ - ΑΕΝ 
Εισαγωγή σπουδαστών αποφοίτους Λυκείου με μοριοδοτηση που αυξάνει στους έχοντες  θαλάσσια υπηρεσία , είναι τέκνα στελεχών του Ε.Ν και -ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  
Δυνατότητα σε ε.ε στελέχη ΛΣ να φοιτούν σε ΑΕΝ .
Στην ενίσχυση και αναβάθμιση σε αριθμό στελέχωσης και προσόντων , της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ 

08-09-2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ
ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠ.