Χαράλαμπος Σπυρόπουλος: Αυστηροποίηση της πλημμεληματικής μορφής του αδικήματος της κλοπής


Παρατηρείται  με την πρόσφατη τροποποίηση του ποινικού μας κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας το φαινόμενο να αυστηροποιείται η θέση και η ποινική μεταχείριση του
κατηγορουμένου για το αδίκημα της πλημμεληματικής κλοπής.
Αναλύει
ο δικηγόρος
Χαράλαμπος
Σπυρόπουλος
Μέχρι πρόσφατα κατ΄ άρθρον 372 Π.Κ οριζόταν στην πρώτη παράγραφο ότι «Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών».
Με την πρόσφατη τροποποίηση ορίζεται ότι «Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με διάρρηξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή».
Καθίσταται αντιληπτό ότι από την «κερκόπορτα» της διάρρηξης που είναι το σύνηθες μέσο για να πραγματοποιηθεί το αδίκημα της κλοπής σχηματίζεται αυστηρότερο πλαίσιο ποινής από το προγενέστερο καθόσον πλέον χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης  η επαπειλούμενη ποινή είναι από ένα έτος έως πέντε έτη φυλάκιση και σωρευτικά επιβάλλεται και χρηματική ποινή.
Aς δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα του ως άνω προβληματισμού. Συλλαμβάνεται σήμερα κάποιος για το αδίκημα της κλοπής με διάρρηξη μιας οικίας ο οποίος αφαίρεσε ένα tablet  αξίας μόλις 100 ευρώ. Θα παραπεμφθεί στο τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσης του αδικήματος (με τις προγενέστερες διατάξεις θα παραπεμπόταν  στο μονομελές πλημμελειοδικείο) και η πράξη του αυτή θα επισύρει από ένα έως πέντε έτη φυλάκισης και σωρευτικά χρηματική ποινή.
Σε απόλυτη λογική αναντιστοιχία με όλα τα ως άνω κάποιος που είχε συλληφθεί ,πριν την πρόσφατη τροποποίηση του ποινικού μας κώδικα και της επίμαχης διάταξης, για κλοπή δύο χιλιάδων 2.000 ευρώ (μετρητά) από οικία με διάρρηξη θα παραπεμπόταν στο αρμόδιο μονομελές πλημμελειοδικείο και η πράξη του θα επέσυρε ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε έτη και βεβαίως χωρίς χρηματική ποινή.
Στο σημείο αυτό ας επισημανθεί ότι για το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ σπανίως τα μονομελή πλημμελειοδικεία της Χώρας μας επέβαλαν ποινή ανώτερη του ενός έτους.
Η «διάρρηξη» λοιπόν χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ιδιαίτερα ως επιβαρυντική περίσταση στην κλοπή στην πλημμεληματικής της μορφή.

https://www.dikastiko.gr