Εξετάσεις και Τεχνική Αξιολόγηση για το τμήμα Τζούντο της Δ.Α.Ε.Θ ( Γ.Α.Δ.Θ)

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν  οι εξετάσεις ζωνών και η τεχνική αξιολόγηση  των αθλητών  του τμήματος Τζούντο, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
Σκοπός ήταν, η αξιολόγηση της τεχνικής κατάρτισης των αθλητών και η προαγωγή τους στο επόμενο επίπεδο. Η  αξιολόγηση έγινε υπό το βλέμμα του Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Θ, Υποστράτηγου κ. Γεώργιου Δούβαλη.

Το άθλημα του Τζούντο, είναι ίσως ο καλύτερος σύμμαχος για τους αστυνομικούς δράσης που   έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα ιδιαίτερων καταστάσεων που απαιτούν συναισθηματική και πνευματική νοημοσύνη. Τους επιτρέπει, δε, ν΄ απολαμβάνουν αυξημένα επίπεδα φυσικής κατάστασης και μειωμένο επίπεδο άγχους.

 Η ικανότητα του Τζουντόκα να σκέφτεται τακτικά, η αποτελεσματική προσαρμογή σε ταχέως μεταβαλλόμενες καταστάσεις κάτω από υψηλή πίεση, η ψυχική διέγερση της μάθησης σύνθετων τεχνικών και φυσικά οι εγγενείς ιδιότητες όπως η αποφασιστικότητα και η ικανότητα να ξεπεραστούν οι αντιξοότητες, ενισχύονται μέσω της προπόνησης στο Τζούντο.

Το Τζούντο επιτρέπει παράλληλα στους προπονητές να εκπαιδεύσουν με πλήρη ταχύτητα και δύναμη κατά τη διάρκεια του Randori («ελεύθερη άσκηση»), όπου οι σωματικές αισθήσεις αυξάνονται αντιλαμβάνοντες πολύ καλύτερα την ισορροπία και την κατανομή βάρους, χρησιμοποιώντας τις αρχές του αθλήματος ενάντια στον επιτιθέμενο.