Ένα βιβλίο για την προστασία των ζώων, γραμμένο από Ηρακλειώτη Αστυνομικό

Ένα σημαντικό βοήθημα στην καλύτερη διαχείριση περιστατικών που αφορούν σε ζώα συντροφιάς έχουν στην διάθεσή τους εδώ και λίγο καιρό, οι αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο που
έγραψε ο Ηρακλειώτης Αστυνομικός Διευθυντής, Νίκος Χρυσάκης, εκδόθηκε και διανεμήθηκε δωρεάν σε όλα τα ΑΤ της χώρας,  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Ελληνική Αστυνομία.
Στο βιβλίο "ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ STATUS ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΝΟΜΗ ΤΆΞΗ" επιχειρείται και καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογιακή πρακτική και δικανική  τεκμηρίωση, οι όποιες υφιστάμενες συγχύσεις ή ερμηνευτικές δυσχέρειες ταλανίζουν τους αστυνομικούς, σε περιπτώσεις εκδήλωσης παραβατικών συμπεριφορών, κακοποίησης, παραμέλησης, εγκατάλειψης και άλλης βάναυσης συμπεριφοράς εις βάρος της ευζωίας όχι μόνο των ζώων συντροφιάς, αλλά όλων των ζώων, τα οποία προστατεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιπροσθέτως η δομή τους εγχειριδίου αποσκοπεί στο να αποτελέσει στο μέτρο του δυνατού, τη βάση ενός πολύτιμου βοηθήματος για κάθε αστυνομικό που συμμετέχει και συμπράττει τόσο στο προανακριτικό έργο, όσο και στη διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, μετουσιώνοντας έτσι κατά τρόπο εύληπτο και προσιτό τη θεωρία σε αποτελεσματική πράξη. Με άλλα λόγια επιδιώκεται αφενός η νομική και γνωστική κατάρτιση και επιμόρφωση του και αφετέρου η ομοιόμορφη εφαρμογή ενδεδειγμένων πρακτικών αντιμετώπισης και διαχείρισης οποιουδήποτε συμβάντος ή καταγγελίας που σχετίζεται με την εφαρμογή περί προστασίας των ζώων.


(Ο Νίκος Χρυσάκης (αριστερά) με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Γιώργο Πικράκη,  κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της Ένωσης).
 "Το νομικό status των ζώων στην Ελληνική ένομη τάξη", αριθμεί 530 σελίδες και τυπώθηκε σε 900 αντίτυπα.
Η επίσημη παρουσίαση του, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου.

πηγή: ekriti.gr