Ο Δημήτρης Καραγιαννόπουλος εξηγεί για τη μάχιμη πενταετία


Ανάρτηση τού Δημήτρη Καραγιαννόπουλου: Ερώτηση συναδέλφου για κατά πόσο συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας. Είμαι σειρά του 91 με 2 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ 21 μήνες
θητεία και σκέφτομαι στο τέλος του 2020 να αποχωρήσω με όριο ηλικίας . Από την στιγμή που δεν χρειάζομαι την πενταετία για θεμελίωση τι θα κερδίσω επιπλέον στην σύνταξη για να δω αν με συμφέρει να αναγνωρίσω την πενταετία;
Απάντηση
H αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας,εκτός από την αύξηση των συντάξιμων ετών που χρησιμοποιούνται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος,αυξάνει και το ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο επιφέρει μεγαλύτερο ποσό στην ανταποδοτική σύνταξη.

Ας δούμε όμως κάποια παραδείγματα με αναγνωρισμένη και μη αναγνωρισμένη πενταετία για καλύτερη κατανόηση των προαναφερόμενων
ΑΡΧ/ΚΑΣ με ημερομηνία εισόδου στην ΕΛ.ΑΣ (τ.χ) την 20-6-1991 με 2 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ 21 μήνες θητεία αποστρατεύεται τέλος του 2020 με όριο ηλικίας. Η ακαθάριστη κύρια σύνταξη που θα πάρει χωρίς να αναγνωρίσει την πενταετία θα είναι 384 Εθνική+535 ανταποδοτική =919 ευρώ
Αν όμως αναγνωρίσει την πενταετία η συνολική ακαθάριστη σύνταξη που θα πάρει θα είναι 1074 ευρώ . Άρα η αναγνώριση της πενταετίας θα του αποφέρει 155 ευρώ τον μήνα μεγαλύτερη σύνταξη στις ακαθάριστες αποδοχές
.ΑΡΧ/ΚΑΣ με ημερομηνία εισόδου στην ΕΛ.ΑΣ (τ.χ) την 20-6-1991 με 2 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ 21 μήνες θητεία αποστρατεύεται τέλος του 2023 με όριο ηλικίας. Η ακαθάριστη κύρια σύνταξη που θα πάρει χωρίς να αναγνωρίσει την πενταετία θα είναι 384 Εθνική+656 ανταποδοτική1040 ευρώ
Αν όμως αναγνωρίσει την πενταετία η σύνταξη που θα πάρει θα είναι 1212 ευρώ . Άρα η αναγνώριση της πενταετίας θα του αποφέρει 172 ευρώ τον μήνα μεγαλύτερη κύρια σύνταξη στις ακαθάριστες αποδοχές