Παρέμβαση Προέδρου ΠΕΑΛΣ: Δυστυχώς κάποιοι προσεγγίζουν με διαφορετική λογική από τα στελέχη του Λ.Σ. το ταμείο μας, το ΤΑΛΣ αλλά και τις οικονομικές υπηρεσίες


Διαβάστε την τοποθέτηση του Προέδρου

Στο πλαίσιο θετικών για το προσωπικό Λ.Σ. αποφάσεων - προτάσεων, η ΠΕΑΛΣ κι εγώ προσωπικά, είχαμε πολλές φορές επισημάνει την επιτακτική ανάγκη θέσπισης διατάξεων προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανακούφισης των μετόχων - στελεχών Λ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος αλλά και την επικαροποίηση των διατάξεων του β.δ. 160/1970 που διέπουν το ΤΑΛΣ.
Μέχρι σήμερα, όχι μόνο δε διαπιστώσαμε καμία σχετική πρωτοβουλία, αλλα δεν  τύχαμε ούτε σχετικής, έστω και προφορικής, ενημέρωσης αναφορικά με τις ενέργειες – αποφάσεις – προθέσεις  του Δ.Σ. του ΤΑΛΣ επ' αυτού.
Αντιθέτως, πρόσφατα διαπιστώσαμε αφενός την συγκρότηση, με την από 25-07-2018 απόφαση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας,  για την επικαιροποίηση των διατάξεων του β.δ. 160/1970, η  ύπαρξη της οποίας δεν μας γνωστοποιήθηκε ούτε στην από 05-10-2018 πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση της ΠΕΑΛΣ, προφανώς στο πλαίσιο της γνωστής τακτικής που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια  , της προώθησης ζητημάτων που μας αφορούν "εν  κρυπτώ",  για ΄"εμάς χωρίς εμάς" κι αφετέρου την ύπαρξη του από 22-10-2018 Πρακτικού Ολοκλήρωσης των Εργασιών της .
Δυστυχώς στο από 22-10-2018 Πρακτικό  με τα συμπεράσματά της εν λόγω Ομάδας Εργασίας για την επικαροποίηση του νομοθετικού πλαισίου του ΤΑΛΣ,  δεν υφίσταται καμία εισήγηση που να προσβλέπει στην οικονομική διευκόλυνση - ανακούφιση των στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. υπό μορφή προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑΛΣ ή χορήγησης προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος με όρους δανείου.
 Υπενθυμίζω  :
- Το ΤΑΛΣ δεν ανήκει ούτε στην Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία, ούτε σε αυτούς που υπηρετούν στο ΤΑΛΣ
- Τον κοινωνικό χαρακτήρα λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος, οι πόροι του οποίου προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων του, η άποψη των οποίων εκφράζεται μέσω των εκάστοτε συνδικαλιστικών τους φορέων.
  Επισημαίνω:
-Την αναγκαία και επιτακτική άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την επικαιροποίηση των διατάξεων του ΤΑΛΣ αλλά και την οικονομική ανακούφιση των στελεχών ΛΣ,  έστω εκ των έσω του Σώματος, από το  δικό τους ταμείο.
  Τονίζω :
- Tην αναγκαιότητα - υποχρέωση τοποθέτησης, τουλάχιστον στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ, μόνιμου Διευθυντή στο ταμείο μας,  στο πλαίσιο της ενίσχυσης, της αναβάθμισης του ΤΑΛΣ , ένδειξης ενδιαφέροντος για το Ταμείο μας και υιοθέτησης της λογικής που αντιμετωπίζουν  τα ταμεία τους  τα λοιπά Σ.Α, δηλαδή ως ένα "κουμπαρά" για κάθε στέλεχος και την οικογένειά του και όχι ως μια "κοινή" υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..
Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου:
-  Για την αναγκαιότητα, ενίσχυσης, αναβάθμισης και εκσυχρονισμού τόσο του ΤΑΛΣ όσο και των λοιπών οικονομικών υπηρεσιών του ΛΣ οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν χάριν της προσπάθειας των υπηρετούντων σε αυτές.
Δια ταύτα :
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ  ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ  ,TO  ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΤΑΛΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΛΣ ...
Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ        
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ