ΠΟΕΠΛΣ: Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους μας, οι οποίοι σηματοδοτούν μια νέα εποχή


Η ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας των βάσεων εισαγωγής  των πρώτων εισαχθέντων συναδέλφων μας στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με το σύστημα των πανελλαδικών
εξετάσεων ολοκληρώνει μια από τις σημαντικότερες τομές στην 100χρονη ιστορία του Σώματος αλλά και μια από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Η ένταξη των σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων αποτελούσε ένα από τα βασικότερα αιτήματα της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., συμπεριλαμβανόταν σε όλες τις θεσμικές διεκδικήσεις από τη σύσταση της Ομοσπονδίας μας και χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι το Νοέμβριο του 2017 όταν με το ν. 4504/2017 του ΥΝΑΝΠ θεσπίστηκε η εισαγωγή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων για τις βαθμίδες των Αξιωματικών και των Λιμενοφυλάκων από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και σε συνδυασμό με την εισαγωγή στη σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ αποκλειστικά από Λιμενοφύλακες επετεύχθη η σταθερή ροή στελεχών και η δυνατότητα εξέλιξης εντός του Σώματος.
Παράλληλα με το ν. 4597/2019 και την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή στελεχών με τη διαδικασία της μοριοδότησης των υποψηφίων, έως την εισαγωγή της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, διασφαλίστηκε η ομαλή μετάβαση στο σύστημα εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων εξασφαλίζοντας τη στελεχιακή επάρκεια και την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.
Οι προσπάθειές μας για την επαναφορά των οργανικών θέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις 10.250 συμπληρώνουν μια συλλογική προσπάθεια της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., η οποία έχει ως γνώμονα την προαγωγή, ανάπτυξη, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του κατά τρόπο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των στελεχών και του κοινωνικού συνόλου.
Ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους μας, οι οποίοι σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αδιαμφισβήτητα θα δώσουν νέα δυναμική στο Σώμα και το συνδικαλιστικό μας κίνημα.