Αξιωματικός ΤΕΜΑ: μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για το εάν και πότε θα προαχθούμε στο βαθμό του Αστυνόμου Β


Παραθέτουμε επιστολή αστυνομικού στο bloko.gr

    Αγαπητό bloko, είμαστε 110 Αξιωματικοί του ΤΕΜΑ έτους 2011 που από φέτος τον Ιούνιο έχουμε συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’, μαζί με άλλους 140 περίπου ομοιόβαθμους της ΣΑΕΑ του ιδίου έτους. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για το εάν και πότε θα προαχθούμε στο βαθμό του Αστυνόμου Β’. Κατανοούμε βέβαια τους λόγους αναβολής των συμβουλίων για τις κρίσεις μας, ένεκα των γεγονότων που μεσολάβησαν εν μέσω θερινής περιόδου, εκλογές, αλλαγές ηγεσίας, νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός κλπ.
    Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από τους αρχαιότερούς μας Αξιωματικούς της ΣΑΕΑ δεν προαχθούν, κανείς εκ του συνόλου των ομοιόβαθμων Υπαστυνόμων Α’ του Τ.Ε.Μ.Α. που εξήλθαν κατά το ίδιο έτος 2011 δεν δύναται να προαχθεί  εκτός οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνόμου Β’, επειδή ο νόμος ορίζει ως προαπαιτούμενο την προαγωγή ΟΛΩΝ των ομοιόβαθμων της Σ.Α.Ε.Α. του ιδίου έτους.
Επιπλέον, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 24/97 «..οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών είναι πάντοτε αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων του που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α. ….» και «…Ειδικότερα οι Αστυνόμοι Β’ της Σχολής Αξιωματικών θεωρούνται αρχαιότεροι των νωρίτερα προαχθέντων ομοιοβάθμων τους εκ του Τ.Ε.Μ.Α., εφόσον αμφότεροι προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος»,
 που σημαίνει ότι στις κρίσεις των Αξιωματικών της Σ.Α.Ε.Α. του επομένου έτους 2012, ενδεχομένως να διαταραχθεί η αρχαιότητα μεταξύ των ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. έτους 2011 και των νεότερων  Αξιωματικών Σ.Α.Ε.Α. 2012 οι οποίοι θα προαχθούν και αυτοί στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ μέσα στο 2020.
Κατόπιν των ανωτέρω ελπίζουμε και προσφεύγουμε στην κρίση του νέου μας Υπουργού,
επειδή ο αριθμός των Αξιωματικών Σ.Α.Ε.Α. 2011 δεν είναι πολύ μεγάλος (περί τους 140) και ο αριθμός των Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. που ακολουθεί τις προαγωγές τους στο ίδιο έτος αριθμεί περί τους 110, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο να προαχθούν όλοι οι Αξιωματικοί Σ.Α.Ε.Α. του έτους 2011, ώστε να μην μετατεθεί η προαγωγή όλων των Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. της ίδιας σειράς στο επόμενο έτος και υποβιβασθούν οι 110 Αξιωματικοί του Τ.Ε.Μ.Α. έτους 2011, κατ΄ αρχαιότητα σε σχέση με τους νεότερούς τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α. έτους 2012.

                           Αξιωματικός του ΤΕΜΑ έτους 2011