Άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για ασθενή στο νοσοκομείο Ρίου

Ο Γιώργος Παπαγεωργόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρίου με οξεία μυολογενή λευχαιμία