Διαταγή για ολική απογραφή της ΕΛΑΣ από τον Αρχηγό


Καταστάσεις με πλήρη στοιχεία οργανικής, υπάρχουσαν δύναμης, ακόμα και τα ονοματεπώνυμα όσων υπηρετούν σε επιτελεία ζητά με διαταγή του ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ από όλες τις Γενικές
Περιφερειακές και Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας, σε μία προσπάθεια -όπως αναφέρεται- καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινουν δυναμικού και ενδυνάμωσης υπηρεσιών πρώτης γραμμής.
Διαβάστε τη διαταγή του Αντιστρατήγου Μιχάλη Καραμαλάκη: