Χρήστος Κόκκαλης: Κύριε Υπουργέ, με 1500 νέους αστυνομικούς απαιτείται άμεση και γενναία αύξηση των ΚΑΕ νυχτερινών και πενθημέρων


Ήδη έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα 86/2019, όπου προβλέπονται οι οργανικές θέσεις των νέων ειδικών φρουρών και δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη για τον διαγωνισμό πρόσληψής τους.
Πέραν του τακτικού μισθού τους, θέμα το οποίο προφανώς θα διευθετηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με την δέσμευση των σχετικών κονδυλίων, υπάρχει το μείζον ζήτημα των ωρών νυχτερινής απασχόλησης και πενθημέρων τους. Αναφέρω αυτό το θέμα, καθόσον εδώ και χρόνια οι αστυνομικοί βιώνουμε έναν τραγέλαφο τους τελευταίους μήνες κάθε έτους, με την αποζημίωση των ωρών νυχτερινής εργασίας και ενίοτε και των πενθημέρων, και αν δεν υπάρξει έγκαιρη σχετική πρόβλεψη για τους νεοπροσλαμβανομενους, το πρόβλημα θα γίνει εντονότερο τόσο για αυτούς όσο και για τους ήδη υπηρετούντες.


Επειδή, λοιπόν οι 16.000.000 ώρες νυχτερινών για κάθε έτος, που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 8002/32/122-α από 07/09/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπολείπονται των πραγματικών ωρών νυχτερινής υπηρεσίας που εκτελούν οι αστυνομικοί, επ' ευκαιρία της πρόσληψης των νέων ειδικών φρουρών πρέπει να αυξηθεί σε μόνιμη βάση ο αριθμός τους κατά τουλάχιστον 732.000 ώρες αναφορικά με τους νεοπροσλαμβανομενους, αλλά και επιπλέον 2.000.000 για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ώρες νυχτερινής υπηρεσίας των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών.
Οι προαναφερθείσες 2.000.000 επιπλέον ώρες θα μπορούσαν να καλύψουν και τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης των δοκίμων υπαστυνόμων και αστυφυλάκων, οι οποίοι ενώ εκτελούν νυχτερινές υπηρεσίες, δεν αποζημιώνονται για αυτές. Μια διαχρονική αδικία σε βάρος αυτών των εκπαιδευόμενων αστυνομικών, η οποία πρέπει επιτέλους να εκλείψει.
Ο παραπάνω προτεινόμενος αριθμός επιπλέον ωρών είναι ενδεικτικός και βασίζεται στην μελέτη των κατ' έτος υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται, για να συμπληρώσουν το ελλειμματικό ΚΑΕ των νυχτερινών, και εν πασει περιπτώσει, ο ακριβής απαιτούμενος αριθμός προφανώς θα καθοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου. Πρέπει δε να διευκρινιστεί αν η αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης σε 16.902.527, που προβλέφθηκε από το άρθρο 119 παράγραφοι 1 και 2 του N. 4611/ 17-05-2019, ισχύει εφεξής ή μόνο για τα έτη 2017 και 2018.
Αντιστοίχως, είναι αναγκαίο να αυξηθεί και το ΚΑΕ των πενθημέρων.
Επισημαίνεται ότι το ζήτημα πρέπει να τύχει άμεσης προσοχής, καθόσον είναι κατανοητό ότι τα σχετικά κονδύλια, δεν δεσμεύονται εν μια νυκτί.
Είναι καιρός οι αστυνομικοί, οι οποίοι εκτελούν ένα από τα πιο αγχωτικα επαγγέλματα/λειτουργήματα, να απαλλαγούν έστω από το άγχος της έγκαιρης καταβολής των οικονομικών απολαβών τους.
Τέλος, δέον είναι να εισαχθεί σχετική πρόβλεψη, βάσει της οποίας ο αστυνομικός θα εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία μόνο για όσες ώρες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις να αποζημιωθεί, ήτοι θα εκτελεί μέχρι 48 ώρες νυχτερινής υπηρεσίας/μήνα και 488 ώρες/έτος.

Χρήστος Κόκκαλης
Αστυνόμος Α΄
Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής

Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας