Κίνδυνος να... χαθούν τα voucher λόγω αναδρομικών - κείμενο αστυνομικού


Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Η ταλαιπωρία των Αστυνομικών συνεχίζεται.....
Στους Αστυνομικούς που έχουν κάνει ένσταση -λόγω αναδρομικών- και τελικά τους  χορηγήθηκε voucher για τους παιδικούς σταθμούς η ΕΕΤΑΑ(μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) θέλει μέχρι 2/9 οι Αστυνομικοί αυτοί να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες και να υποβάλλουν τροποποιητικό εκκαθαριστικό σημείωμα του 2018, στο οποίο δεν θα εμφαίνεται το ποσό των αναδρομικών. Διαφορετικά το χορηγούμενο voucher δεν θα έχει ισχύ.

Τα αναδρομικά αφορούν την περίοδο 2012-2016, αλλά η κατανομή των αναδρομικών στα εν λόγω έτη δεν είναι γνωστή.

Πως λοιπόν οι λογιστές θα κατανείμουν το ποσό των αναδρομικών στα επίμαχα έτη??

Γιατί να μπουν οι Αστυνομικοί σε μία τέτοια διαδικασία-κάνοντας 6 τροποποιητικές δηλώσεις (2012 έως 2016) + 2018??

Από τη στιγμή που είναι πασιφανές ότι το ποσό των αναδρομικών δεν συνυπολογίζεται στο καθαρό εισόδημα(είναι αυτοτελώς φορολογούμενο) και από τη στιγμή που η ένσταση μας έγινε δεκτή, τι εξυπηρετεί αυτή η επιπλέον ταλαιπωρία??

Ελπίζω οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να πράξουν τα δέοντα σε συνεργασία με τη διεύθυνση Οικονομικών του Α.Ε.Α και την ΕΕΤΑΑ.