Ποιοι ταξίαρχοι κόβονται και ποιοι προάγονται, Όλα τα ονόματα


Το bloko.gr παραθέτει όλα τα ονόματα των ταξίαρχων που έχουν προαχθεί,καθώς κι εκείνων που έχουν απωλέσει την αστυνομική
ιδιότητα.