Ο νέος ΓΕΠΑΔ Δυτικής Μακεδονίας


Ανακοινώνεται ότι την 25-07-2019, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβούλιου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού
Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, ο Ταξίαρχος Θεόδωρος Κεραμάς του Αθανασίου.


•   Γεννήθηκε το 1963 στην Καλαμπάκα - Τρικάλων.
•   Κατατάχθηκε στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 1987, ενώ  αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1995.
•   Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες των Αθηνών και της Δυτικής Μακεδονίας.
·         Από τον Ιανουάριο του 2017 έως το Φεβρουάριο του 2019 διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών.
·         Από το Φεβρουάριο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.
•   Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.
•   Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πλείστα σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
•   Έχει διδάξει μεταξύ άλλων:
–   στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών,
–   στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης και
–   στη Σχολή Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας.
•   Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

•   Είναι έγγαμος και έχει δυο γιούς που υπηρετούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.