Δεν υπάρχει εντολή για τις στολές στο Ιόνιο


Μετά τη δημοσίευση κειμένου αστυνομικού προς το bloko.gr αναφορικά με εντολή στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αμφίεση των αστυνομικών, δεχθήκαμε απανωτά τηλεφωνήματα από την
περιοχή, σύμφωνα με τα οποία δεν έχει δοθεί τέτοια διαταγή, προφορική ή γραπτή για τη στολή των αστυνομικών.