Μιχάλης Αβέλλας: Έχει πτυχίο - Θέλει προαγωγή


Κείμενο του Μιχάλη Αβέλλα: Πώς να μην γελάνε και οι πέτρες όταν αυτοί που γράφουν για αξιολόγηση, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το ερωτηματικό (ποιος, ποια, ποιο) από το ποσοτικό
επίρρημα  (πιο, πια). Δεν σας αντέχουμε άλλο πια . Κάν’τε τους όλους Στρατηγούς άνευ χαρτοφυλακίου επ’ ανδραγαθία να ησυχάσουμε.

Θυμίζετε τα σατιρικά σκετς «έχει δελτίο σε ομάδα. Παίζει μπάσκετ» κατά το «Έχει πτυχίο. Θέλει προαγωγή».
06.07.2019
Μιχάλης Αβέλλας 

ΥΓ1: Είναι πραγματικό ανδραγάθημα να διαβάζουμε τις καθημερινές προτάσεις διαφόρων για το πως θα αλλάξει η Αστυνομία, που αν παρ’ελπιδα εισακουστούν μάλλον θα βουλιάξει.
ΥΓ2: Δεν προσλήφθηκαν για πυρηνικοί επιστήμονες, για αστυνομικοί προσλήφθηκαν είτε ειδικών καθηκόντων ( ειδικοί φρουροί για φύλαξη στόχων είτε συνοριακοί για προστασία συνόρων) είτε αστυνομικοί γενικών και ανακριτικών καθηκόντων.

Στο διά ταύτα, έκαστος εφ’ω ετάχθη.