Αρχίζουν οι πιο ... "χαλαρές" κρίσεις στην ΕΛΑΣ - Μετρημένες στα δάχτυλα οι αποστρατείες υποστράτηγων και ταξίαρχων - Ψωμάς ΓΑΔΑ, αλλάζει ο διοικητής της ασφάλειας


Κατά πως φαίνεται, τα σπουδαία για τις κρίσεις έρχονται τον ... Φεβρουάριο του 2020. Στον παρόντα χρόνο οι πληροφορίες του bloko.gr σημειώνουν πως οι τωρινές αξιολογήσεις θα
κινηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως να δώσουν δείγματα γραφής και να κριθεί τότε ποιοι ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και στα στρατηγικά σχέδια, κατά το παράδειγμα της "προκριματικής" αξιολόγησης ανά εξάμηνο που έθεσε ο πρωθυπουργός στους υπουργούς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κρίσεις των υποστράτηγων και των ταξίαρχων θα κινηθούν σχεδόν σε επίπεδο αναπλήρωσης με ελάχιστες αποστρατείες στους δύο βαθμούς. 

Δεδομένο θεωρείται ότι ο κ. Ψωμάς αναλαμβάνει καθήκοντα αττικάρχη, ενώ μυστήριο καλύπτει την επιλογή του νέου διοικητή ασφάλειας. Πιθανολογείται η τοποθέτηση του κ. Γιάννινα, πλην όμως επειδή υπάρχει η περίπτωση αναβάθμισης του τον Φεβρουάριο, υπάρχει ενδεχόμενο να παραμερίνει στην αντιτρομοκρατική.


του Γιώργου Καραϊβάζ