Λιμενικοί: Άμεση άρση αποκλεισμού από κοινωνικά προγράμματα-προνοιακά επιδόματα


Την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας με την άμεση άρση του αποκλεισμού των λιμενικών από τα κοινωνικά προγράμματα και τα προνοιακά επιδόματα ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ).
Όπως σημειώνει, από την πρώτη στιγμή ανέδιξε το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την απόρριψη των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020, λόγω υπέρβασης του ανώτατου εισοδηματικού ορίου με τον συνυπολογισμό των αναδρομικών ποσών (ν.4575/2108). Η Ομοσπονδία απέστειλε και σχετική επιστολή σε αρμόδιους υπουργούς και φορείς, επισημαίνοντας την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών προκειμένου οι οικογένειες των λιμενικών να μην αποκλείονται από την κοινωνική πρόνοια.
Η ΠΟΕΠΛΣ έθεσε το ζήτημα και κατά την πρόσφατη συνάντησή της με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη.
Αποτέλεσμα των παρεμβάσεών της ήταν η χορήγηση επιταγών εισόδου/voucher στους δικαιούχους, ωστόσο η υποσημείωση (κατά τη χορήγηση των επιταγών) της υποχρέωσης προσκόμισης μέχρι της 02/09/2019 του εκκαθαριστικού (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου μετά τον επιμερισμό των αναδρομικών εισοδημάτων) για το φορολογικό έτος 2018 οδηγεί, κατά τους λιμενικούς, στο ίδιο αποτέλεσμα, στον αποκλεισμό δηλαδή των παιδιών τους από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020.
Και αυτό διότι, σύμφωνα με την ΠΟΕΠΛΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις και τα αναδρομικά ποσά να επιμεριστούν κατ’ έτος, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4575/2108, τα αναδρομικά καταβλήθηκαν ως εισόδημα του 2018, ο αναλογιζόμενος φόρος παρακρατήθηκε με την καταβολή τους και αναγράφονται σε διαφορετικό κωδικό στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (617) και τέλος εξαιρέθηκαν από τη φορολόγηση εισοδήματος 2018 και την εισφορά αλληλεγγύης.
Επιπλέον, η Ομοσπονδία τονίζει πως τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός της επιδότησης παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ, κινδυνεύουν να απορριφθούν ως μη δικαιούχοι λήψης και άλλων κοινωνικών επιδομάτων και παροχών όπως το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το επίδομα στέγασης, το κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας και κοινωφελών οργανισμών, το επίδομα θέρμανσης καθώς και από διάφορες κοινωνικές παροχές των δήμων.
Όπως επισημαίνει, ο ν. 4609/2019 (άρθρο 47, παρ. 1) ορίζει ρητά ότι τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4575/2018 δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος τους αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρμογή τους, για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δημόσιου τομέα.
Υπενθυμίζει δε ότι το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν αναδρομική επιστροφή παρανόμων και αντισυνταγματικών - βάσει αποφάσεων του ΣτΕ - περικοπών επί των αποδοχών τους για τα έτη 2012-2016, διαμορφώνοντας  μια πλασματική εισοδηματική κατάσταση για το 2018.
Η ΠΟΕΠΛΣ δηλώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και θα ενημερώσει τα μέλη της για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.