Τί απαντά στον Γιάννη Ραγκούση το Υπουργείο


Στις σημερινές έκτακτες κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας προήχθησαν σε Αντιστράτηγους  οι τρεις πρώτοι στην επετηρίδα. Συνεπώς προκαλεί εύλογα ερωτήματα, το γιατί ο Τομεάρχης Προστασίας
του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ καταφέρεται, ακόμα μία φορά, κατά της πολιτικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας με οξύτατες εκφράσεις, πολύ πέραν των ορίων της πολιτικής αντιπαράθεσης.