Οι Συνοριακοί Θεσσαλονίκης στο ΤΔΜ Θεσσαλονίκης


Ανακοίνωση των Συνοριακών Θεσσαλονίκης:  Την 28-6-2019 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη επίσκεψη στο ΤΔΜ Θεσσαλονίκης. Σε άριστο κλίμα συζητήθηκαν με τον διοικητή του τμήματος
Α/Α  κ. ΓΟΥΣΑ τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν το ΤΔΜ Θεσσαλονίκης αλλά και θέματα γενικότερου αστυνομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα τα θέματα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
    Συμφωνήθηκε οι επαφές να συνεχιστούν σταδιακά και παράλληλα η Ένωση μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια όπου απαιτείται προκειμένου να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό και την διοίκηση του .

Μετά τιμής,
  
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ