Ειδικό προσωπικό ασφαλείας - Ένας απαρχαιωμένος θεσμός


Πρόκειται για ένα θεσμό με μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα ο οποίος συναντάται στη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών
κρατών με συγκεκριμένες και σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες εντός καθορισμένης χωρικής ενότητας και με δυνατότητα άσκησης ελέγχου για την τήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν θέματα Δημοσίου ενδιαφέροντος. Σε επικοινωνία που είχε με το BLOKO. gr το Μέλος της ένωσης ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ μας ενημέρωσε ότι :Η Πανελλήνια ένωση ειδικού προσωπικού ασφαλείας του ν 1339 /83 εύχεται στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πρ.του Πολίτη καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει! Ο κλάδος αυτός θεσπίστηκε το 1983 και είναι ένστολο και ένοπλο προσωπικό ως φυσική συνέχεια των προσθέτων αστυφυλάκων -χωροφυλάκων και γίνεται με μόνιμη επάνδρωση στη φρούρηση δημοσίων υπηρεσιών και άλλων ευπαθών στόχων. Ή πρόσληψη γίνεται όμοια των Αστυνομικών Υπαλλήλων, προ πανελλήνιων, αλλά και των αρκετά μεταγενέστερων Ε.Φ.και Συνοριοφυλακων, πριν φυσικά αναγνωριστούν και οι ανάγκες εξέλιξης των προαναφερόμενων, με το Ειδικό Προσωπικό Ασφαλείας να μην είναι security, απλά να παραμένει στάσιμο. Στην αρχή περνάμε βασική εκπαίδευση 2 μηνών και ανά 2 έτη μετεκπαίδευση στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. υποχρεωτική. Αποστολή  του κλάδου είναι η πρόληψη, η ασφάλεια  προσώπων και υποδομών, διαφύλαξη της ΔΗΜΟΣΙΑΣ περιουσίας από φθορές, συνοδεία χρηματαποστολών και η αποτροπή εκνόμων ενεργειών. Στους περισσοτέρους φορείς που υπηρετούμε δεν υπάρχει νομικός προϊστάμενος (Τμήμα ή γραφείο Ασφαλείας), ενώ σε αυτούς που υπάρχει είναι τοποθετημένος αναρμόδιος υπάλληλος στα θέματα ασφαλείας. Ο ΘΕΣΜΟΣ είναι ήδη σε ισχύ 36 χρονιά, χωρίς να έχει ακολουθήσει τα σύγχρονα πρότυπα εξέλιξης όπως ισχύει σε έτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, κάνοντας το ωφέλιμα ικανό για την αντιμετώπιση της ραγδαίας και ωμής εγκληματικότητας που όλοι γνωριστούμε. Με δεδομένα τα παραπάνω είναι επιτακτική ανάγκη η αναδιοργάνωση του θεσμού του Ειδικού Προσωπικού Ασφαλείας. Θα πρέπει να κληθούν σε σύσκεψη οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Πρώτου Πολίτη και να βρουν την λύση έτσι ώστε να υπάρξει σχετική μεριμνά από το κ. Υπουργό για την ποιοτική αναβάθμιση της κατηγορίας μας και την προοπτική θέσπισης νομοθετικού πλαισίου προσαρμοσμένο στη φύση και την αποστολή του κλάδου μας. Ευελπιστούμε στη πολιτική βούληση της νέας Πολιτικής ηγεσίας και το Προεδρείο της ένωσης είναι στη διάθεση της.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ειδικό προσωπικό ασφαλείας ν 1339 /83 κ'μελος της πανελλήνιας ένωσης ειδικού προσωπικού ασφαλείας του ν 1339 /83