Οι Αξιωματικοί Ηπείρου συγχαίρουν τον Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδας


Ανακοίνωση των Αξιωματικών Ηπείρου: Η ένωσή μας, συγχαίρει θερμά τον αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ, για την προαγωγή του στην Τρίτη θέση της Iεραρχίας του Σώματος καθώς και για την
τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος. Ο κ. Σκούμας γέννημα θρέμμα της Ηπείρου, υπηρέτησε σε διάφορες μάχιμες Υπηρεσίες αυτής, αποδεικνύοντας εμπράκτως την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.
   Η προαγωγή του δε, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για την ένωσή μας, καθ’ όσον ο νέος αντιστράτηγος διατέλεσε διαχρονικά ενεργό μέλος της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου, καταβάλλοντας αξιόλογες προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού.
   Ευχόμαστε σε αυτόν, οι νέες επιτυχίες του να προσπεράσουν σε εύρος και σε είδος τις ήδη καταγραφείσες (ουκ ολίγες στις Υπηρεσίες της Ηπείρου) και συνάμα από τη νέα του θέση να συνεχίσει να συμβάλλει, με αμείωτο ρυθμό, στην αναβάθμιση του αστυνομικού λειτουργήματος και στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών – εργαζομένων.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεόδωρος ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστόφορος ΚΟΛΙΟΣ