ΕΜΑΣ: Αναγκαία η ανάλυση τού νέου Ποινικού Κώδικα για το αστυνομικό προσωπικό


Ανακοίνωση τού συνδυασμού ΕΜΑΣ από τη Θεσσαλονίκη: Σε ισχύ τέθηκαν από την 1η Ιουλίου 2019, ο νέος Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νόμος
4620/2019) και η Υπηρεσία , δυστυχώς, μέχρι και σήμερα απούσα.. Νέα άρθρα, τροποποίηση-συμπλήρωση πολλών άλλων και οι συνάδελφοι καλούνται από την επομένη κιόλας της δημοσίευσης τους να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους, χωρίς κανείς να έχει μπει στο κόπο να δώσει κατευθύνσεις, επισημάνσεις και οδηγίες στο προσωπικό..
Καλούμε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., έστω και εκ των υστέρων, με μέριμνα του Γραφείου Εφαρμογής Νομοθεσίας του κάθε κλάδου, να προβεί σε αναλυτική περιγραφή των αλλαγών που προέκυψαν στους παραπάνω κώδικες, προβαίνοντας παράλληλα στις αναγκαίες επισημάνσεις, προς διευκόλυνση του έργου του Αστυνομικού προσωπικού και αποφυγής τυχόν δυσμενών κρίσεων από τους πολίτες και τις συναρμόδιες με την ΕΛ.ΑΣ. υπηρεσίες.
Θεσσαλονίκη , 5/07/2019
Ενωτική Μαχητική Αστυνομική Συσπείρωση (Ε.Μ.Α.Σ.)