Χρήστος Κόκκαλης: Μήπως είναι καιρός να συσταθεί έδρα εισαγγελέα στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Β/Α , Ν/Α και Δυτικής Αττικής;


Διαχρονικό αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η λειτουργία της Εισαγγελίας να γίνει περισσότερο αποκεντρωμένη. Με δεδομένο ότι συστήνονται 6 νέες οργανικές θέσεις εισαγγελέων
πρωτοδικών και 5 νέες οργανικές θέσεις αντιεισαγγελέων πρωτοδικών, με την από 27/06/2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 106/ 27.6.2019), μήπως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την σύσταση εισαγγελικών εδρών στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Β/Α, Ν/Α και Δυτικής Αττικής;
Η ύπαρξη έδρας εισαγγελέα στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις Αστυνομίας, καθώς και σταθμού Δ.Ε.Ε. (η επιχειρησιακή λειτουργιά των σταθμών Δ.Ε.Ε. πρέπει να επιταχυνθεί), θα μείωνε δραματικά τον χρόνο και την ταλαιπωρία των μεταγωγών.
Επίσης, θα περιόριζε τον προανακριτικό φόρτο της Εισαγγελίας Αθηνών, ενώ θα έδινε την δυνατότητα ευχερέστερης και αμεσότερης επίβλεψης της προανάκρισης από τον ίδιο τον Εισαγγελέα, όταν μάλιστα από την 1 Ιουλίου η Ελληνική Αστυνομία καλείται να εφαρμόσει τους αναμορφωμένους Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία, με την εμπέδωση των αλλαγών που έχουν επέλθει να είναι σε πρώιμο στάδιο.

Χρήστος Κόκκαλης
Αστυνόμος Α΄
Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής
Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας