ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση σωτήριων εργαστηριακών εξετάσεων για ασθενείς με καρκίνο του μαστούΣωτήριες εξετάσεις για ασθενείς με καρκίνου του μαστού ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώνει από εδώ και στο εξής ο ΕΟΠΥΥ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ, κατόπιν επιτυχούς διαπραγμάτευσής, έχει συνάψει συμβάσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων Oncotype DΧ και MammaPrint που αφορούν σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Έτσι δίνεται πλέον η δυνατότητα το 85% της δαπάνης να καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και το υπόλοιπο 15% από τους δικαιούχους/ασθενείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, ισχύουν τα ακόλουθα:

Για τις ασθενείς/δικαιούχους

Πλέον οι ασθενείς, κατόπιν της παραπομπής του θεράποντος ιατρού, απευθύνονται στο συμβεβλημένο πάροχο που διενεργεί την εξέταση, οι οποίοι είναι:
  • Για το Oncotype DΧ το εργαστήριο Genekor ΑΕ (τηλ. 2106032138)
  • Για το MammaPrint το εργαστήριο Karyo ΕΠΕ (τηλ. 2310235233 και 2106410054)

και καταβάλουν στον πάροχο ως αποζημίωση, μόνο το 15% της δικής τους συμμετοχής (πλέον των εξαιρέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για μικρότερο ποσοστό ή μηδενική συμμετοχή).

Για τους γιατρούς

Μέχρι την ενσωμάτωση των εξετάσεων Oncotype DX και MammaPrint στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription), η παραπομπή θα γίνεται βάση της προτυποποιημένης φόρμας, για κάθε εξέταση. Οι ιατρικές ειδικότητες που δύναται να παραπέμπουν για τις εξετάσεις είναι οι ογκολόγοι παθολόγοι και οι γενικοί χειρουργοί, που έχουν διενεργήσει το χειρουργείο στην ασθενή και εργάζονται σε μονάδα ή κλινική μαστού. Το παραπεμπτικό θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού, καθώς και τη σφραγίδα του Νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο βρίσκεται ο ιατρός.

Για τους συμβεβλημένους παρόχους

Από εδώ και στο εξής, οι συμβεβλημένοι πάροχοι των ανωτέρω εξετάσεων οφείλουν να εκτελούν τα παραπεμπτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ και να υποβάλουν σε μηνιαία βάση τη δαπάνη με τους κωδικούς που τους δόθηκαν. Αιτήματα ασθενών, για απόδοση της δαπάνης των εξετάσεων, των οποίων η απόδειξη θα φέρει ημερομηνία μετά την 23η Ιουλίου 2019, δεν θα γίνονται πλέον δεκτά.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών για τον έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών.

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ εδώ