ΠΟΑΣΥ: Εξόφληση υπομνημάτων παρελθόντων ετών


Έγγραφο τής ΠΟΑΣΥ: Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 6013/22/1008-α΄ από 02-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών/ Α.Ε.Α. που
αφορά το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.  
 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος