Γιάννης Σταμούλης: Ο Όσκαρ είναι νεαρός "συνάδελφος" της 1ης ΕΜΑΚ


Το καλωσόρισμα στον Όσκαρ από τον Γιάννη Σταμούλη: Ο Όσκαρ είναι νεαρός "συνάδελφος" της 1ης ΕΜΑΚ. Μας βοήθησε μετά τον τελευταίο σεισμό στις επιχειρήσεις μας στο μεγάλο
λιμάνι. Μεθοδικός και επαγγελματίας, αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στην κυνοφιλική ομάδα της μονάδας και βέβαια στις ικανότητες του εξαιρετικού συναδέλφου - εκπαιδευτή συνοδού του. Για να μην ξεχνάμε το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι μόνο για δασικές πυρκαγιές...