Κατερίνα Φραγκάκη: Αντικαπνιστικός νόμος… 163 ετών


Στην Ελλάδα η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους ξεκινά από το έτος 1856 με Βασιλικό Διάταγμα. Η Ελλάδα  όμως στην οποία αν και ίσχυαν αντικαπνιστικοί νόμοι που
απαγόρευαν το κάπνισμα,  παραμένει στις πρώτες θέσεις με υψηλά ποσοστά καπνιστών μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.
Γράφει
η δικηγόρος
Κατερίνα
Φραγκάκη*
Η αντίφαση έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει επαρκέστατο αντικαπνιστικό νομικό πλαίσιο και παρότι έγιναν πολλές νομοθετικές προσπάθειες από το 2002 έμειναν όμως ανεφάρμοστες λόγω έλλειψης ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, αλλά και εξαιρέσεων που προβλέπονταν δια υπουργικών αποφάσεων.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα ακύρωσε την  Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί το 2011 και με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε σε κέντρα διασκέδασης, πάνω από 300 τετραγωνικά και στα καζίνο, να υπάρχουν χώροι καπνιζόντων, αρκεί να καταβάλλεται ως ετήσιο τέλος 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Σύμφωνα με την  υπ΄  αριθμό 551/2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣΤΕ «η εν λόγω εξαίρεση, από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος δεν θεσπίστηκε επί τη βάσει κριτηρίων που προκύπτουν από την επίμαχη διεθνή σύμβαση, αλλά αντιθέτως υπαγορεύθηκε από δημοσιονομικούς λόγους, ήτοι λόγους που παρίστανται κατ’ εξοχήν απρόσφοροι για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων από τη διεθνή σύμβαση σκοπών, ήτοι τη μείωση του καπνίσματος».
Εν συνεχεία μόλις δημοσιεύτηκε  η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση, που προέβλεπε την καταβολή ετήσιου τέλους  και χώρους ειδικά για καπνίζοντες, με αποτέλεσμα το καθεστώς των καπνιζόντων στους συγκεκριμένου χώρους να συνεχίζεται.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η απαγόρευση του καπνίσματος θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά και καθολικά και η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου να μην είναι φαινομενική  λόγω εξαιρέσεων, όπως συνέβη με τους νόμους  που ίσχυσαν μετά το 2002.
Ο μόνος τρόπος που θα εγγυηθεί την εφαρμογή του είναι οι τακτικοί έλεγχοι που πρέπει να διεξάγονται σε διαρκή βάση από τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και να κινητοποιείται άμεσα η διαδικασία εκτάκτου ελέγχου.
*Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω