ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη στο όνομα τής... Google

Μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το λογότυπο της Google λαμβάνουν τις τελευταίες ώρες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου. Το μήνυμα έχει την ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ και ξαφνικά ενημερώνεται ο
παραλήπτης του ότι έχει κερδίσει σχεδόν 1,5 εκατομμύρια δολλάρια.
Διαβάστε το κείμενο: