ΕΑΠΣ: Τέλος οι ακροβασίες των υπευθύνων


Διαβάστε την ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Δημοσιεύθηκε στις 27-05-2019 η εγκύκλιος της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ:ΩΕΣΔ46ΜΚ6Π-ΜΝΔ) για την «έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς»
 

Για πρώτη φορά γίνεται μνεία σε άλλα συστήματα έκδοσης αντίστοιχων εργαλείων, σε διεθνές επίπεδο αλλά και στο Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις πυρκαγιές (EFFIS), χωρίς να γίνεται παραπομπή σε αυτό, αλλά και σε άλλα παρόμοια εργαλεία, τοπικής και χρονικής πρόβλεψης, ως εργαλεία βελτίωσης, τόσο του σχεδιασμού πρόληψης όσο και ως εργαλεία επιχειρησιακής ετοιμότητας και απόκρισης.
 

Στο πλαίσιο αυτό «μαζεύτηκε» με «ορθή επανάληψη» και επαναφορά στα ισχύοντα ο ¨εθνικά¨ χρονικός προσδιορισμός εφαρμογής του χάρτη πρόβλεψης, γιατί ακύρωνε τον υφιστάμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και των υπολοίπων φορέων που συμμετέχουν και υποχρεούνται στην οργάνωση δράσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ο οποίος ήδη έχει εγκριθεί απ την ΓΓΠΠ.
 

Επαναλαμβάνεται πάλι η χρήση των διοικητικών ορίων των δασικών υπηρεσιών χωρίς να έχει γίνει ενσωμάτωση των ορίων αυτών τόσο στον σχεδιασμό του φορέα που είναι επιφορτισμένος με την καταστολή όσο και στους φορείς που συνδράμουν ή σχεδιάζουν κοινές δράσεις (ΟΤΑ 1ου και 2ου Βαθμού, ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ, και Ένοπλες Δυνάμεις) για την αντιμετώπιση των φασικών πυρκαγιών. Η απόφαση «σύστασης της ομάδας εργασίας» (ΑΔΑ:ΩΒΩ546ΜΚ6Π-ΥΦΤ) αναλύει με ««ικανοποιητικό»» τρόπο τα κριτήρια επιλογής των προσώπων και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την συγκρότηση της, σε βαθμό που απαιτήθηκε πιθανόν, να γίνει επανάληψη του έργου αυτής, στην διορθωμένη εγκύκλιο και ειδικά στο 3ο μέρος .
 

Σε αυτό το σημείο της εγκυκλίου δηλώνονται ως «χρήσιμες πληροφορίες» προς την «ομάδα εργασίας» δύο ουσιαστικοί δείκτες, ο δείκτης κινδύνου καιρού δασικών πυρκαγιών και ο δείκτης πιθανότητας ανάφλεξης, χωρίς να αναφέρεται αν οι πληροφορίες αυτές και με ποιο τρόπο (εμπιστευτικό ή μη) δίδονται, ή όχι, στους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
 

Συνεχίζονται οι διοικητικές ακροβασίες στα όρια της νομιμότητας για την δήθεν αποδοχή αυτής, (της νομιμότητας), με την ανάθεση, χωρίς σχετική θεσμική εξουσιοδότηση, σε υπο-μονάδα μιας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) της ευθύνης διαβίβασης και ενημέρωσης για θέση σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας άλλων φορέων, τονίζοντας την πιθανή υστεροφημία, του ότι ο χάρτης διαβιβάζεται με τη «υπογραφή του προέδρου της ομάδας εργασίας για διασφάλιση της εγκυρότητας του». Πιθανόν η χρήση ψηφιακής υπογραφής δεν έχει γίνει γνωστή ή απλά επικολλήθηκε το ίδιο με πέρσι κείμενο.
 

Τέλος οι ακροβασίες των υπευθύνων (Υπηρεσιακά και πολιτικά) ολοκληρώνονται με βάση το «σχέδιο δράσεων της ΓΓΠΠ για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών έτους2018» (σχετ. 9)
 

Δηλαδή ο Κος Γενικός Γραμματέας και οι «σύν αυτό» δεν έχουν προβεί στην έκδοση νέου σχεδίου για το 2019 (πιθανόν λόγω του προωθούμενου νομοσχεδίου στο και «πέντε» της αντιπυρικής) μετά την προκήρυξη των εκλογών και τα αρμόδια «όργανα» σχεδίασαν «ως είθισται» μιας και ήδη εφαρμόζεται ο εγκεκριμένος σχεδιασμός. Τι περιμένει την χώρα και το Πυροσβεστικό Σώμα, την αντιπυρική που ήδη διανύουμε, είναι δύσκολο να απαντηθεί, ή κρίση δική σας.