ΠΟΜΕΝΣ: Συνυπηρέτηση Στελεχών των Ε.Δ. με συζύγους Εκπαιδευτικούς - Εκτέλεση θερινής υπηρεσίας

Κείμενο τής ΠΟΜΕΝΣ: Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμη κα Διευθύντρια, Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., με το σχετικό
έγγραφο της  είχε επισημάνει τη δυσαρμονία που παρατηρείται στην εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 21Α του ν.2946/2001 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018.
Συγκεκριμένα μετά από αυθαίρετη ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης ή από αβλεψία του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων και διαχείρισης προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (ΟΠΣΥΔ), περιορίζεται η δυνατότητα απόσπασης των εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών, μέχρι την λήξη του επικείμενου διδακτικού έτους 2018-2019, κατά σαφή παρέκκλιση της Νομοθεσίας, καλώντας τους παράλληλα να επανυποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόσπασης για το νέο διδακτικό έτος.
Το ανωτέρω επιφέρει επιπρόσθετα ως άμεση συνέπεια οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να πρέπει να επιστρέψουν στην έδρα της οργανικής τους θέσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού προκειμένου να εκτελέσουν τη θερινή τους υπηρεσία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα (ακόμα και σε νησιωτική περιοχή) από την έδρα στην οποία εξακολουθεί να υπηρετεί ο σύζυγος τους στρατιωτικός. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή δυσβάσταχτου οικονομικού κόστους για την μετακίνηση του/της εκπαιδευτικού συζύγου σε μια περίοδο έντονων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια.
   Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμη κα Διευθύντρια 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., ζητά την άμεση παρέμβασή σας, υπό μορφή διοικητικών διευκρινήσεων (διευκόλυνση εκτέλεσης θερινής εφημερίας) στις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, να εκτελέσουν τη θερινή τους υπηρεσία σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής Μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική Μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας


Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)