Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια των ξιφών


Παραθέτουμε μήνυμα αναγνώστη του bloko.grΣήμερα, 21/6/2019, υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια των ξιφών.
Συνολικά 1257 ξίφη, μετά θυσσάνων και κολεών, 419.097,88€ με ΦΠΑ.
Χρόνος παράδοσης όχι μεγαλύτερος από 4 μήνες.