Δημόσια ή Ιδιωτική Υγεία; Ένα ανύπαρκτο δίλημμα


Άλλη μία εκλογική αναμέτρηση ολοκληρώθηκε, με την αντιπαράθεση των κομμάτων για το μέλλον του ΕΣΥ να κορυφώνεται μπροστά στις κάλπες.

Και αυτήν τη φορά, όμως, η συζήτηση διεξήχθη ανάμεσα στα κομματικά στρατεύματα χωρίς τεκμηριωμένες προτάσεις και αναλύσεις που θα οδηγούσαν σε μια ενιαία πολιτική σύγκλιση και αναγνώριση κοινών στόχων για τη χάραξη μιας ενιαίας υγειονομικής πολιτικής.

Θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να αποφύγουμε τα παλιά στερεότυπα με τη μονολιθική προσέγγιση και αναφορά στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η κύρια ερώτηση δεν θα πρέπει να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας, αλλά ποιο σύστημα υγείας ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και την αποφυγή σπατάλης. Ποιό σύστημα υγείας είναι αυτό που διασφαλίζει πρόσβαση των Ελλήνων σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Ποιό σύστημα ή ποιός συνδυασμός υπηρεσιών βελτιώνει την υγεία και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών. Θα πρέπει να αποφύγουμε τόσο τα ιδιωτικά μονοπώλια, όσο και τα κρατικά μονοψώνια.

Η οικονομική θεωρία έχει δείξει ότι τα μονοπώλια παρέχουν πανάκριβες υπηρεσίες υγείας, με προβληματική ποιότητα, αδιαφάνεια και υψηλά ποσοστά παραοικονομίας που βλάπτουν την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του καταναλωτή.


Αντίθετα, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα ή ακόμα ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος του χρήστη ή του καταναλωτή.

Άραγε, μπορούμε να φαντασθούμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα δημόσια νοσοκομεία; Ο «Ερυθρός Σταυρός» να ανταγωνίζεται τον «Ευαγγελισμό» και το «Λαϊκό»; Σε ένα σύστημα συνεχούς αξιολόγησης, τα νοσοκομεία θα δημοσιεύουν ετήσιους απολογισμούς με αναφορά στο κλινικό τους έργο, τα ερευνητικά και κλινικά πρωτόκολλα που έχουν εκπονήσει και τις ετήσιες εκθέσεις ικανοποίησης των ασθενών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 20ου αιώνα τα δημόσια νοσοκομεία εξέδιδαν τον «ετήσιο απολογισμό». Γιατί σταμάτησαν οι εκδόσεις αυτές; Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες για την ποιότητα και το έργο κάθε νοσοκομείου και κάθε κλινικής.

Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων δεν θα γίνεται με αναχρονιστικά κριτήρια και «ιστορικούς προϋπολογισμούς», αλλά από τους ίδιους τους ασθενείς που θα φέρουν τον προϋπολογισμό τους και θα καταβάλλουν μέσω του ΕΟΠΥΥ το πλήρες κόστος νοσηλείας. Τα ΚΕΝ θα ανατιμηθούν, συνεκτιμώντας το πλήρες κόστος νοσηλείας τόσο του υγειονομικού δυναμικού, όσο και των λοιπών διαγνωστικών και κλινικών εξετάσεων. Σήμερα το 65% έως 70% του κόστους -που είναι η μισθοδοσία του υγειονομικού δυναμικού- δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του ΚΕΝ.

Η ανάγκη για μεταρρύθμιση του ΕΣΥ είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε

Τριάντα έξη χρόνια πέρασαν μετά από τη δημιουργία του ΕΣΥ και παρά τις επιθυμίες και τα όνειρα των μεταρρυθμιστών της εποχής εκείνης, το σύστημα υγείας της χώρας παραμένει ως ένα από τα πλέον προβληματικά συστήματα της Ευρώπης με τη χαμηλότερη ικανοποίηση των πολιτών, τις μεγαλύτερες ανισότητες και την υψηλότερη ιδιωτική δαπάνη.

Οι πρόσφατες έρευνες κατατάσσουν τη χώρα μας ως την πλέον προβληματική με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην πρόσβαση, στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο το 86% του Ελληνικού πληθυσμού, έναντι του 100% των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης, έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας. Διαθέτουμε τα λιγότερα χρήματα για πρόληψη, δεν εφαρμόζουμε τους νόμους για το κάπνισμα και έχουμε αναλογικά τους περισσότερους καπνιστές.

Τα ευρήματα των επιστημονικών μελετών θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για τις μεταρρυθμίσεις και το στρατηγικό σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. Οι στόχοι για την πρόληψη, την ΠΦΥ, τη Νοσοκομειακή και μετανοσοκομειακή περίθαλψη θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν με μια σύγχρονη φιλοσοφία βασισμένη στην ολοκληρωμένη φροντίδα και απομακρυσμένη από τα παλαιά στερεότυπα και ιδεολογίες.


Αναδημοσίευση του άρθρου του κ. Γιάννη Υφαντόπουλου από την ιστοσελίδα Healthmag.gr - Ο κ. Γιάννης Υφαντόπουλος είναι Καθηγητής Οικονομικών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών