Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το εκλογικό επιδομά


Διαβάστε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που

δημοσιεύθηκε χθες και προβλέπει 150 ευρώ μικτά ως εκλογικό επίδομα