Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ ενημερώνει για τη βράβευση των αριστούχων μαθητών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ ενημερώνει τα μέλη του  ότι θα βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές της Γ’τάξεως Γενικού Λυκείου (Γενικός βαθμός 19 και άνω) για το σχολικό έτος 2018-2019,των οικονομικώς  μέχρι και την 18η Ιουνίου 2019 τακτοποιημένων μελών του.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς-μέλη του ΠΣΑΕΜΘ όπως αποστείλουν στην διεύθυνση του ΠΣΑΕΜΘ με e mail σε ηλ.μορφη στο psaemth.gr@gmail.com έως την 19η Ιουλίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.Φ/Α του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

 

2.Φ/Α πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με δικαιούχο τον αριστεύσαντα μαθητή η τον γονέα του.

 

 Εκ του Δ.Σ