Χρήστος Κόκκαλης: Οι εξετάσεις είναι για υποψήφιους αρχιφύλακες ή για “παπαγάλους” και μεταφραστές;

Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για τους νέους αρχιφύλακες δυστυχώς όμως με παλιό σύστημα εξέτασης, το οποίο, ενώ προσπαθεί σε γενικές γραμμές με αξιοκρατία να ξεχωρίσει τους
ικανούς, παρολαυτα έχει 4 βασικές ατέλειες, οι οποίες είναι:
α) προτρέπει σε αποστήθιση (παπαγαλία) ολόκληρων νομικών κειμένων, πρακτική η οποία δεν αποκαλύπτει τις πραγματικές γνώσεις και δυνατότητες του εξεταζόμενου και γιαυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες από τις Πανεπιστημιακές Σχολές, ιδίως δε τις Νομικές Σχολές και την Σχολή Αξιωματικών
β) η εξέταση στην Έκθεση, το οποίο διαχρονικά θεωρείται το “αδύναμο” σημείο της όλης διαδικασίας. Αλήθεια, εάν κάποιος εξεταστεί σε πρακτικά θέματα στον Ποινικό Κώδικα, Ποινική Δικονομία και Αστυνομικό Δίκαιο, δεν μπορεί να φανεί η δεινότητα του στην εκφορά λόγου, με δεδομένο δε ότι η πλειοψηφία των εξεταζόμενων είναι εν ενεργεία αστυνομικοί οι οποίοι εξετάστηκαν ήδη στην Έκθεση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις;
γ) επιτρέπει την εξέταση σε μία έως επτά ξένες γλώσσες, και παρότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι εξαιρετικό προσόν, παρολαυτα, οδηγεί στο παράδοξο αποτέλεσμα, κάποιος ο οποίος θα επιτύχει υψηλή βαθμολογία στην εξέταση τους και έλαβε μέτρια βαθμολογία στο Ποινικό Δίκαιο/Ποινική Δικονομία, να λάβει συνολικά μεγαλύτερη βαθμολογία, από κάποιον που θα επιτύχει υψηλή βαθμολογία στο Ποινικό Δίκαιο/ Ποινική Δικονομία, αλλά δεν γνωρίζει καλά ή καθόλου ξένη γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος θα επιτύχει να προαχθεί σε αρχιφύλακα, ενώ ο δεύτερος θα αποτύχει. Το ερώτημα είναι απλό, πρόκειται για εξετάσεις αρχιφυλάκων ή μεταφραστών/διερμηνέων; Μήπως έχει παρανοηθεί λίγο το ζητούμενο των συγκεκριμένων εξετάσεων;
δ) από την στιγμή που κάποιος θα επιτύχει στις εξετάσεις, παρακολουθεί ένα σεμινάριο 2 εβδομάδων και αυτή είναι όλη η εκπαίδευση του ως νέος αρχιφύλακας. Υποτίθεται ότι επιλέγονται οι ικανότεροι, μέσω της εξέτασης, αλλά ο σκοπός δεν είναι αυτή η ικανότητα να αναπτυχθεί λίγο παραπάνω;
Και επειδή η διαπίστωση των ατελειών είναι μεν χρήσιμη, αλλά συγχρόνως ανεπαρκής αν δεν συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτεινόμενες βελτιώσεις, οι παρακάτω 3 παρεμβάσεις προτείνονται για την βελτίωση του συστήματος εξέτασης υποψηφίων αρχιφυλάκων ;
1) ίδρυση Σχολής Αρχιφυλάκων εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας με εξιτηριες εξετάσεις. Επειδή κάποιος θα κριθεί ικανός για να εισέλθει στην σχολή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ικανός και για να αποφοιτήσει από αυτή. Θα δοκιμασθεί για αυτό, ακριβώς όπως γίνεται σε όλες τις Σχολές.
2) αφαίρεση της έκθεσης και των ξένων γλωσσών από τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην σχολή και προσθήκη σε αυτά, ίσως, του συνταγματικού δικαίου.Επίσης, προτείνεται να εξετάζονται οι ξένες γλώσσες στις εξιτηριες εξετάσεις της σχολής. Για τους δύσπιστους, σημειώνω ότι για την εισαγωγή στις σχολές της Αστυνομίας, δεν υπήρχε ξένη γλώσσα ως εξεταζόμενο μάθημα, αλλά εντός των σχολών διδασκόταν και εξεταζόταν κανονικά, ενώ φυσικά η βαθμολογία σε αυτή διαδραμάτισε ρόλο στην σειρά εξόδου, αποδίδοντάς με αυτό τον τρόπο στην γνώση ξένων γλωσσών, την βαρύτητα που της αναλογεί ως προσόν.
3)εξέταση σε πρακτικά θέματα ή ερμηνεία/ ανάλυση άρθρων και μόνο, σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.
Και επειδή, εύλογα θα θεωρηθεί ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις φετινές εξετάσεις, καθόσον η προκήρυξη έχει ήδη βγει, είναι δεκτό ότι οι 2 πρώτες προτάσεις μπορούν και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να υλοποιηθούν από το επόμενο έτος. Η τρίτη όμως που αφορά την αποστήθιση μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Πως; Το θεωρητικό μέρος του θέματος να είναι ερμηνεία άρθρου ή διάταξης, ή σύγκριση άρθρων και ανάλυση αυτών. Όπως ακριβώς εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στις Νόμικες Σχολές και στην Σχολή Αξιωματικών, όπου σημειωτέον η εξέταση γίνεται με ανοικτούς κώδικες ...


Για να δημιουργήσουμε τους αστυνομικούς του μέλλοντος, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν χρειάζονται μαγικές λύσεις. 
Χρειάζεται απλώς να αναβαθμίσουμε τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων και την εκπαίδευση αυτών.

Χρήστος Κόκκαλης
Αστυνόμος Α΄
Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής
Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας