Άλλαξε η ημερομηνία καταβολής του εκλογικού επιδόματος

Με νέο γραπτό μήνυμα από του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διορθώνεται η ημερομηνία καταβολής του εκλογικού επιδόματος. Αντί για Τρίτη 11 Ιουνίου, τώρα αναφέρεται ότι θα
καταβληθεί τελικά την Πέμπτη 13 του μήνα.