Έρευνες και στην Αθήνα από την Αντιτρομοκρατική - Ποια είναι τα ευρήματα

Στα τρία σπίτια, που χρησιμοποιούσαν στην Αθήνα οι δύο συλληφθέντες του ΑΧΕΠΑ, εισέβαλαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσία ελάχιστα λεπτά μετά την ακινητοποίησή τους στη
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, στα σπίτια αυτά οι αστυνομικοί εντόπισαν πληθώρα σημειώσεων και ιδιόχειρων, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι σημειώσεις αυτές κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ, προκειμένου οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής να τις ξεψαχνίσουν.
Μέχρι αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει σαφή πληροφόρηση για το περιεχόμενό τους. Εάν δληαδή πρόκειται για σκόρπιες σημειώσεις, για προσχέδια κειμένων, για σημειώσεις με πληροφορίες για "στόχους".