Φώτης Αλεξόπουλος: Δώστε μου την ευκαιρία να προσφέρω ακόμα πιο αποτελεσματικά

Διαβάστε κείμενο τού Φώτη Αλεξόπουλο: Συνάδελφοι, Στις προσεχείς εκλογές της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών που διεξάγονται στις 7,8,9,10 και 11 Ιουνίου, είμαι υποψήφιος με
το συνδυασμό ΜΠΡΟΣΤΑ Αθηνών.
Στην απόφασή μου αυτή, πρωταρχικό ρόλο έπαιξε το ήθος των παιδιών και συνυποψηφίων μου καθώς και το ενδιαφέρον τους να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα στην αστυνομία. Γίνομαι καθημερινά μάρτυρας σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μου και προσπαθώ από το υπηρεσιακό μετερίζι να τους διευκολύνω με κάθε τρόπο έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν όσο γίνεται γρηγορότερα στις δυσκολίες τους. Θεωρώ σαν πιο σημαντικά στην ενασχόληση με τα κοινά, την ομάδα στην οποία συμμετέχεις και αν οι προθέσεις των συνυποψηφίων σου είναι αγνές, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την καλυτέρευση της υπηρεσιακής ζωής των αστυνομικών. Συμμετέχω λοιπόν στην εκλογική διαδικασία και σας ζητώ να με επιλέξετε δίνοντας μου την ευκαιρία να προσφέρω ακόμα πιο αποτελεσματικά. Φώτης Αλεξόπουλος Υποψήφιος με το συνδυασμό ΜΠΡΟΣΤΑ Αθηνών