Επανυπολογισμός των συντάξεων: Είναι το Κράτος Δικαίου, ηλίθιε!!! - του Νικολάου Μπλάνη

Διαβάστε κείμενο του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.:
1. Ως γνωστόν με το Νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ προβλέπεται ο επανυπολογισμός των παλαιών
συντάξεων. Από την 1-1-2019 και μέχρι σήμερα ο αρμόδιος φορέας δεν ανακοινώνει τις νέες συντάξεις (με την προσωπική διαφορά).. Δεν εκδίδει, όπως έχει την τυπική και ουσιαστική (νομική) υποχρέωση, τις σχετικές διοικητικές πράξεις. Προφανώς για να αποκρύψει το ψαλίδι που έρχεται. Το σοβαρότερο όμως είναι ότι το αρμόδιο Υπουργείο, στα αιτήματα των συνταξιούχων, απάντησε κατά προκλητικό και παράνομο τρόπο, προβάλλοντας καινοφανείς (αν όχι άσχετες και ανυπόστατες) θεωρίες, ότι έχει διακριτική ευχέρεια και δεν υποχρεούται να εκδώσει τις σχετικές πράξεις(sic)!!!
2. Είχαμε γράψει και στο παρελθόν, ότι αυτό παραβιάζει τις αρχές του Κράτους Δικαίου, στερεί το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και αποτελεί μη χρηστή διοίκηση ή αλλιώς "διοικητική αλητεία". Δυστυχώς το έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου ήρθε να μας επιβεβαιώσει απόλυτα.
3. Ας έρθουμε στα αυτονόητα. Αν δεν εκδοθεί σχετική πράξη πως θα γίνει ο επανυπολογισμός;;; Από που θα προκύπτει η νέα σύνταξη;;; Πως θα πιστοποιηθεί δηλαδή η ενέργεια της διοίκησης και το περιεχόμενο του αντικειμένου που ρυθμίζεται;;; Θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή των Ινδιάνων και στα σήματα καπνού;;;;Είναι λοιπόν και τυπικά αλλά και ουσιαστικά αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης. Αυτή είναι η έννοια της διοικητικής πράξης, η οποία σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 16 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), αλλά και τη Νομολογία (ΣτΕ 3880/2002,2963/1983 κ.α.) πρέπει να είναι έγγραφη και να περιέχει αναφορά της εκδούσας αρχής, βεβαία χρονολογία και υπογραφή.
4. Η απάντηση λοιπόν είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο το δίκαιο, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, όσο και τη λογική και την αξιοπρέπειά μας. Και για μια ακόμη φορά έρχεται να επιβεβαιώσει την αλλεργία της Κυβέρνησης προς κάθε έννοια νομιμότητας, χρηστής διοίκησης και σεβασμού των διοικούμενων!!! Μιας Κυβέρνησης που κινείται στη λογική της εξαπάτησης των πολιτών-ψηφοφόρων!!! Οι οποίοι οφείλουν να αποδώσουν ... Νέμεσι!!! Γιατί δυστυχώς και εδώ ταιριάζει η γνωστή ρήση: "Είναι το Κράτος Δικαίου, ηλίθιε"!!!