Ένωση Λάρισας: Έγγραφη αποσπασμένου Αστυνομικού Προσωπικού στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Διαβάστε ανακοίνωση τής Ένωσης Λάρισας: Όπως είναι πλέον γνωστό, τη 10η Ιουνίου προκηρύσσονται εθνικές εκλογές, με ημερομηνία διεξαγωγής τους την 7η Ιουλίου. Οι ειδικοί
εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να συνταχθούν και να αποσταλούν αρμοδίως, το αργότερο (5) ημέρες μετά τη προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή έως την 15η Ιουνίου.
   Γνωρίζουμε ότι από 1η Ιουλίου θα υπάρξουν αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού προς αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Διμοιρίες Υποστήριξης).
   Με βάση λοιπόν τις νόμιμες προθεσμίες το ΑΕΑ θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες (έκδοση διαταγών, επιλογή ατόμων κλπ) ούτως ώστε το αργότερο ως τη 15η Ιουνίου να συνταχθούν και να αποσταλούν οι σχετικοί ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.
   Η ψηφοφορία είναι η ύψιστη στιγμή για το Πολίτη και εν γένει για τη Δημοκρατία. Η στέρηση του δικαιώματος αυτού σε δεκάδες Πολίτες-Αστυνομικούς, θεωρείται εκ’ μέρους μας αντισυνταγματική και γι’ αυτό από τώρα ενημερώνουμε ως έχουμε υποχρέωση, ώστε οι συνάδελφοι όπου και αν βρίσκονται για την άσκηση των καθηκόντων τους, επ’ ουδενί να μη το στερηθούν.   
                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                       ΘΕΛΟΥΡΑΣ Ιωάννης