"Βόλεμα" λιμενικών καταγγέλει ο Πρόεδρος των Αξιωματικών

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΗΣ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019 ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ .

Με αφορμή ερωτήματά σας αναφορικά με τη μη έναρξη των εργασιών των Συμβουλίων Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2019 και για τις πρόσφατες τοποθετήσεις στο εσωτερικό-εξωτερικό σε θέσεις ευθύνης αλλά και το μεγάλο αριθμό αποσπάσεων , παρεμβαίνω ως κάτωθι :

Σήμερα είμαστε και πάλι υποχρεωμένοι να επανέλθουμε και να γίνουμε άλλη μια φορά δυσάρεστοι αφενός καταγγέλλοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις στο εσωτερικό-εξωτερικό σε θέσεις ευθύνης και το μεγάλο αριθμό αποσπάσεων καθώς αποτελούν προθέσεις , στο παρά ένα , για την τακτοποίηση των «ημετέρων», κάτι το οποίο δεν αποδεχόμαστε , αφήνοντας την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα στελέχη στην τύχη τους με ελπίδα το άγνωστο κι αφετέρου να υπενθυμίσουμε οτι πολλές φορές η ΠΕΑΛΣ αλλα κι εγώ με παρεμβάσεις μου , έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις, διαφωνίες και προτάσεις μας , αναφορικά με το πλαίσιο μεταθέσεων-αποσπάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αλλά και τις αντιρρήσεις, διαφωνίες ως προς τον τελικό υπογράφοντα την πολιτική ηγεσία και όχι το Αρχηγείο.

Δυστυχώς οχι μόνο δεν εισακουσθήκαμε αλλά αποκλειστήκαμε, με αποτέλεσμα :

- 4 χρόνια , παρά τις εξαγγελίες κάθε χρόνο , περί καινοτόμων μεταρρυθμίσεων, τα «παχιά λόγια», τα φαινόμενα των ανεκτέλεστων μεταθέσεων, της «ομηρίας» συναδέλφων και των «επιταγών χωρίς αντίκρισμα, η διαδικασία και το πλαίσιο μεταθέσεων-αποσπάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να παραμένει στρεβλή, να μην έχουν διασφαλισθεί όλοι οι οικονομικοί πόροι - κονδύλι που οφείλουν να συνοδεύουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων,

- τη μη έγκαιρη έναρξη-ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταθέσεων - τοποθετήσεων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζουμε οτι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, οι εργασίες των συμβουλίων πραγματοποιούνται το μήνα Μάιο και οι αποφάσεις τους κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη προς εκτέλεση αυτών τον μήνα Ιούνιο.

- τη μη έκδοση του σχετικού π.δ. αναφορικά με το πλαίσιο μεταθέσεων, που απαιτείται από το νόμο 4504 του 2017.Θυμίζουμε οτι το εν λόγω σ.ν , μετά 2 χρόνια δεν έχει τύχει διαβουλεύσεων , δεν μας έχει δοθεί , παραμένει άγνωστο το περιεχόμενό του ,και δεν έχει προωθηθεί ,

- να μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις όπως ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και σήμερα η προεκλογική περίοδος των βουλευτικών εκλογών .Δεν έχει εκδοθεί ούτε νέο π.δ. για τον καθορισμό της έναρξης των συμβουλίων σε μεταγενέστερο χρόνο,

- να μη μπορεί ο Αρχηγός να υπογράψει ούτε απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους καθώς η τελική υπογραφή μεταθέσεων και αποσπάσεων, παραδόθηκε στο χέρι της πολιτικής ηγεσίας με το Αρχηγείο να αποτελεί απλό εισηγητή τους.

- αντί να βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων έτους 2019, αυτές αφήνονται με την ελπίδα στο άγνωστο ενώ παράλληλα διατάσσονται τοποθετήσεις - μεταθέσεις σε θέσεις ευθύνης στο εσωτερικό και εξωτερικό και αποσπάσεις άνευ λόγου και αιτίας , με απόφαση και τελικό υπογράφοντα την πολιτική ηγεσία .

Συμπέρασμα :
Για άλλη μια χρονιά, δεν υπάρχει καμιά πρωτοβουλία αποκατάστασης των οργανικών θέσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και επανεξέτασης της κατανομής προσωπικού ,να πλήττεται η αξιοπιστία μιας διαδικασίας που αφορά κάθε φορά σχεδόν 2000 στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., τα στελέχη να καθίστανται όμηροι μιας ατέρμονης διαδικασίας, η οποία τυγχάνει και υπό αμφισβήτηση και υπό κατάργηση και οι συνδικαλιστικοί φορείς να παραμένουν εγκλωβισμένοι, δέσμιοι της μη τροποποιημένης διαδικασίας – εφαρμογής, όπως είχαμε αιτηθεί, του π.δ 33 αλλά και των παρά τις αντιρρήσεις μας ψηφισμένων άρθρων του ν.4504/17 τα οποία και δεν μπορούν να εφαρμοστούν και δεν είναι αποδεκτά.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η πεποίθησή μας ως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και η πρόβλεψή μας ότι όλα τα μεγάλα μας προβλήματα αλλά και τα μικρά θα παρέμεναν άλυτα , με στόχο , δυστυχώς , να έρχονται και απέρχονται στο προσκήνιο μόνο και μόνο για μικροπολιτικούς και μικροσυνδικαλιστικούς λόγους .

Ο Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ