Εκπαίδευση στελεχών Ο.Τ.Α. από την Δ.Π.Υ. Πειραιά

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά ολοκλήρωσε την εκπαιδευτική δράση για στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στα πλαίσια της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Πυροσβεστικό Σώμα. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 30 άτομα από τους Δήμους Πειραιά, Κερατσινίου και Νίκαιας. Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

α) Η προώθηση ενός ευρύτερου πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον αντιμετώπισης και καταστολής των πυρκαγιών,

β) Η απόκτηση βασικών γνώσεων στο αντικείμενο της Πυρασφάλειας και

 γ) Η απόκτηση βασικών γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπροστασίας και η εφαρμογή των σχετικών κανόνων προληπτικής και οργανωμένης απομάκρυνσης από χώρους ή περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.
 
από το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος